Czym jest grupa krwi

12 mar 2023

Baza wiedzy

Grupa krwi jest systemem klasyfikacji krwi, który opiera się na obecności lub braku określonych antygenów na powierzchni krwinek czerwonych. Grupy krwi służą do określenia, czy dana osoba może przeszczepić krew innej osobie w celu wyleczenia lub zapobieżenia chorobom. Grupy krwi są też ważne dla rodziców, którzy chcą uniknąć konfliktu krwi u ich dzieci.

Istnieje 8 wyróżnionych grup krwi: A, B, AB i O. Grupy krwi A i B mają antygeny A lub B, a grupa AB ma zarówno antygen A, jak i B. Grupa O nie ma żadnych antygenów. Ponadto grupy krwi A i B mają również antygen Rh, który oznacza, czy dana osoba ma Rh dodatni lub Rh ujemny.

Czym są antygeny?

Antygeny A i B są białkami znajdującymi się na powierzchni krwinek czerwonych (erytrocytów). Rh jest to antygen o nazwie antygen Rh, który jest znany również jako antygen D. Jest to antygen znajdujący się na powierzchni krwinek czerwonych, który jest sklasyfikowany jako dodatni lub ujemny.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Skip to content