Uprawnienia dawcy krwi

12 mar 2023

Baza wiedzy

Każdej osobie, która chociaż raz oddała krew przysługuje tytuł Honorowego Dawcy Krwi.

Oprócz tytułu i legitymacji przysługują także:

  • posiłek regeneracyjny – ekwiwalent 4500 kcal
  • zwrot utraconego zarobku zgodnie z zapisami prawa pracy
  • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do najbliższej jednostki krwiodawstwa środkami komunikacji publicznej
  • zwolnienie z pracy lub nauki w dniu oddania krwi i dniu kolejnym (w przypadku niezakwalifikowania do oddania krwi wydawane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub szkole na czas pobytu w centrum krwiodawstwa lub akcji wyjazdowej)
  • wyniki badania krwi (do odbioru najczęściej w kolejnym dniu)
  • ulga podatkowa – oddana krew traktowana jest jako darowizna, którą można odliczyć od dochodu
  • liczne przywileje lokalne – ich listę najczęściej można znaleźć na stronach urzędów miast i gmin oraz akcji takich jak Dawcom w Darze

 

Po oddaniu określonej ilości krwi, na wniosek złożony w oddziale PCK otrzymuje się tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, który uprawnia do

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych
  • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami do wysokości limitu ceny

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności ze środków Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Skip to content